Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T10:24:51+01:00
Energia wytworzona
W=U*I*t=220V*3A*900s=594000Ws=594000J
zużyte ciepło do ogrzania wody
Q=cw*m*(t2-t1)
gdzie cw - ciepło właściwe wody=4200J/(kg*stopień)
Q=4200*1,5*(100-20)=504000J
sprawność=Q*100%/W=504000*100%/594000=84,8% - taki procent energii został wykorzystany, energia rozproszona jest równa 15,2%
1 5 1