Proszę o pomoc, to pilne, w zamian mogę się odwdzięczyć i pomóc z j. polskim.

a) napisz wzory półstrukturalne nast. związków:

4,4-dietylo-5-propylononan
2-bromo-1,1,1-trichloropropan
2-chloro-1,1-dietylocyklopentan
13,4-dichloroheksa-1,3,5-trien
4-etylo-2,2-dimetylohept-3-en
trans-2,3-dibromoheks-2-en
4-etylo-5-metyloheks-2-yn

b) napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów o podanym wzorze sumarycznym, które w cz. zawierają wiązanie podwójne C6H12

c) wzory półstrukturalne alkanów zawierających w czasteczce:

- 5 at. węgla, w tym jeden IV-rzędowy at. węgla
- 8 at. węgla, w tym pięć I-rzędowych at. węgla
- 7 at. węgla, w tym jeden IV-rzędowy at. węgla i jeden III rzędowy at. węgla.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T14:12:19+01:00