Odpowiedzi

2009-11-26T16:58:55+01:00
Dokument — logicznie spójna porcja informacji przetwarzana w programie (systemie informatycznym). Stanowi efekt działania aplikacji użytkowej i wyświetlana jest na ekranie monitora i/lub zapisana na dysku, np. dokument tekstowy lub graficzny.
2009-11-26T17:38:21+01:00
Margines - obszar pomiędzy polem tekstu, a brzegiem arkusza papieru.

W stylach CSS jako margines definiuje się obszar, który otacza dany element. Margines nie należy do obszaru elementu (nie jest wliczany np. do szerokości elementu), ale wewnątrz niego nie może znaleźć się inny element.

Przypisy - wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich.

Stopka redakcyjna (wydawnicza), impressum – informacja o składzie redakcji, adresie, telefonach, adresie e-mail itp. Stopka jest wyodrębniona graficznie i umieszczana zwykle u dołu ostatniej kolumny czasopisma. Stopką redakcyjną (wydawniczą) nazywa się także dane wydawnicze i drukarskie, znajdujące się zwykle na odwrocie strony tytułowej lub na końcu książek.

W stopce redakcyjnej mogą też znaleźć się informacje na temat praw autorskich wydawnictwa.

W wydawnictwach firmowanych przez Kościół katolicki oraz w książkach i czasopismach wydawanych w Polsce przed 1990 umieszczana bywała także także adnotacja cenzury (albo cenzury kościelnej) dopuszczająca wydawnictwo do druku (imprimatur).
2009-11-26T17:40:19+01:00
Interlinia - odstęp między wierszami tekstu
wcięcie - odstęp od krawędzi, w celu utworzenia akapitu.
nagłowek - górna część dokumentu, najczęściej zawiera tytuł dokumentu.
stopka - dolna cześć dokumentu
atrybut tekstu - cecha tekstu, np. wielkość czcionki