Proszę o przetłumaczenie pilne na dziś;
Babcia Jadwiga i dziadek Jan to rodzice mojego taty.
Babcia Urszula i dziadek Stefan to rodzice mojej mamy.
Wujek Tomasz i ciocia Basia to rodzeństwo mojego taty Adama.
Ciocia Bernasia i ciocia Edyta to są siostry mojej mamy Moniki.
Filip i Norbert to synowie Moniki i Adama czyli moich rodziców.
Filip to mój młodszy brat.


2

Odpowiedzi

2009-11-26T17:03:18+01:00
Jadwigas grandmother and grandfather john are the parents of my dad.
grandma and grandpa ursula stephen is my mother parent's.
uncle thomas and aunt basia is my dad's siblings, adam
bernasia aunt edith and ount are my mothers sister monica
philip and norbert is the son of monica and adam or my parents
phiklip is my younger brother
:D
2009-11-26T17:04:07+01:00
Grandmother Jadwiga and grandfather Jan are parents of my dad.
Grandmother Urszula and grandfather Stefan are parents of my mum.
Uncle Tomasz and aunt Basia are sibling of my dad Adam.
Aunt Bernasia and aunt Edyta are sisters of my mum Monika.
Filip and Norbert are suns of Monika and Adam that is my parents.
Filip is my little brother.