Dany jest schemat:
> ___V____
> |__R1___|___A1__
> | |
> |__R2______A2__ |
> | |
> |____+| |-______ |
> | U
>
> a)Jakie to jest połączenie odbiorników?
> b)Jakie jest wskazanie woltomierza V?
> c)oblicz wskazanie amperomierzy A1 oraz A2, czyli natężenia prądów I1
oraz I2
> d)Jakie jest natężenie prądu w części głównej I?
> e)oblicz opór zastępczy
>
> Opory oporników wynoszą R1=100 omów oraz R2=200 omów, napięcie
źródła U=400V

P.S. Te kreski oczywiście nie mają być przerywane, ale nie wiem jak inaczej je narysować:P A1, A2 i V są w kółeczkach, a R1 i R2 w kwadratach.

1

Odpowiedzi

2009-05-23T21:39:59+02:00
A)jest to połączenie równoległe,
b)woltomierz wskazuje napięcie U=400V,
c) I=U/R
I1=U1/R1
I1=400/100=4A

I2=U2/R2
I2=400/200=2A

d) I=I1+I2=4+2=6A

e) w połączeniu rónwoległym
1/Rz=1/R1+1/R2

Rz= (R1*R2)/(R1+R2)
Rz=100*200/(100+200)
Rz=20000/300
Rz=200/3
Rz=66,7 ohm