Odpowiedzi

2009-05-24T11:40:12+02:00
Moim zdaniem średniowiecze było ciemne i barbarzyńcze. Dlatego, że :
Wiek V i VII są okresem narodzin epoki średnioiwiecza.
Średniowiecze trwało prawie 1000 lat. W tym okresie nastąpił całkowity upadek świata antycznego. Upadek ten dotyczył zarówno sfery politycznej jak i gospodarczej i kulturalnej. Pojawiły się nowe ośrodki cywilizacyjne głównie barbarzyńsie, ale bardzo małe w porównaniu ze starożytnością.
Obok królestw WRZYGŁÓW, FRANKÓW, BURGUNDÓW, LONGOBARDÓW, które powstały na gruzach rzymskich prowincji, pojawiły się struktury całkiem nowe - państwa plemnienne, sasów, fryzów - Dania, Słowian, Awarów, królestwa anglosaskie w Wielkiej Brytanii i państwa celtyckie - Irlandia. Powstające państwa były rządzone w podobny sposób, wszystkie miały charakter patrymonialny. Na czele państwa stał król - wódz któremu zwykle podporządkowywali sie wolni mężczyźni - wojownicy, stanowiący jego siłę zbrojną. Najbliźsi współpracownicy króla tworzyli grupe arystokracji plemiennej. Otrzymywali liczne nadania ziemi i kosztowności. W tym okresie wzrosła rola Kościoła i łaciny, odtąd oficjalnego języka nie tylko w liturgi ale także w szkolnictwie i syplomacji. Nowe państwa jednak szybko się rozpadały, bądź ulegały podbojom. Najtwarlsze okazaly sie panstwa Frankow i Longobardow.