Dany jest schemat:
>
> ____V___
> | |
> |___R1___|_____R2___
> | |
> |_____A___| |_______|
> | U
>
> a)Jakie to jest połączenie odbiorników?
> b)Oblicz opór zastępczy
> c)Oblicz wskazanie amperomierza
> d)Jakie to jest wskazanie woltomierza?
> e)Oblicz napięcie między zaciskami odbiornika o oporze R2
>
> Opory odbiorników wynoszą R1=50 omów, R2=150 omów, napięcie źródła
U=400V

1

Odpowiedzi

2009-05-23T21:47:05+02:00
A)jest to połączenie szeregowe,

b) w połączeniu szeregowym
Rz=R1+R2
Rz=50+150=200 ohm

c)I=U/R
I=400/200
I=2A

d)I=U/R -> U=I*R
U1=I*R1
U1=2*50
U1=100V

e)I=U/R -> U=I*R
U2=I*R2
U2=2*150
U2=300V
2 5 2