Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:39:07+01:00
Księga 1
-przyjaz Tadeusza do Soplicowa
-spotkanie z Zosią
-powitanie z Sędzią
-wieczerza w murach starego zamku podczas krórej sędzia wygłasza mowę o grzeczności,poznanie Telimeny
księga 2
-goście uczestniczą w polowaniu
-Hrabia wysłuchuje opowieści Gerwazego o swoim przodku Stolniku Horeszce,
*o staraniach Jacka o rękę Ewy i odmowie Stolnika,
*o napadzie rosjan na zamek
*o zabiciu Stolnika przez Jacka
-zemsta Gerwazego
Księga 3
-grzybobranie(Sędzia wyjawia Telimenie,że planuje oddać swój majątek Tadeuszowi i ożenić go z Zosią)
Księga 4
-polowanie w litewskiej puszczy i rada w żydowskiej karczmie
-Robak na polowaniu-ratuje życie Hrabiemu,strzelając do niedżwiedzia
-koncert Wojskiego na rogu
Księga 5
-Telimena chce poślubić Tadeusza a Zosię wydać za Hrabiego
-Zosia zostaje przedstawiona towarzystwu
-na zamku Horeszkow odbywa się uczta,która kończy sie bójką zainicjowaną przez Gerwazego i hrabiego
Księga 6
-Sędzia układa pozew do Sądu Grodzkiego przeciwko Gerwazemu i hrabiemu z powodu zajścia na zamku
-do zascianka przybywa posłaniec z wieścią o rozpoczeciu powstania
Księga 7
-na zebraniu szlachty zaściankowej gerwazy na opak tłumaczy słowa księdza Robaka
-Gerwazy podburza szlachtę przeciw Sędziemu
-pijatyka w karczmie i ruszenie na dwór Sędziego
Księga 8
-ksiądz Robak wyznaje Sędziemu,ze jest jego bratem
-Tadeusz zamierza wstąpić do wojska ,chce uciec przed zalotami Telimeny
-ludzie Hrabiego napadają na dwór Sopliców i zamykają cała rodzinę w domu,urządzają sobie biesiadę i zasypiają
Księga 9
-nocą przybywa do Soplicowa batalion Moskali i zwracają wolność Soplicom
-rano pojawia się ksiądz Robak i upija Rosjan,kończy się to bitwą
-podczas bitwy Robak ratuje życie Hrabiemu i sam zostaje ranny
Księga 10
-Hrabia i Tadeusz musza uciekać z Litwy
-przed wyjazdem Hrabia wyjawia,że kocha Telimenę
-spowiedz smiertelnie rannego księdza Robaka;
*o milości do Ewy
*o Slubie z niekochaną kobietą
*o pijaństwie które miało pomóc mu zapomnieć
*o narodzinach Tadeusza i śmierci żony
*mimowolne zabójstwo Stolnika
*o walce w szeregach napoleońskich
-Gerwazy przebacza księdzu
-posłaniec przynosi wiadomość,że Francja wypowiedziała wojnę Rosji
Księga 11
-wiosna 1812r.na Litwę wkraczają wojska Napoleona
-uroczysta msza na ktorej następuje urzedowa rehabiltacja Jacka Soplicy i przyznanie mu posmiertnie przez Napoleona Krzyza Legii Honorowej
Księga 12
-na zamku odbywa się uczta na której jest obecny m.in.generał Dąbrowski
-zaręczyny Tadeusza z Zosią,Rejenta z Telimeną,Asesora z Teklą
-koncert Jankiela i polonez
6 3 6