Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:46:39+01:00
Ludzie to wielki kapitał, decydujący o rozwoju gospodarczym. Polska, choć kraj duży i ludny, kapitał ten wykorzystuje najgorzej spośród nowych członków Unii Europejskiej. Mamy ponad 31 milionów obywateli w wieku produkcyjnym, a pracuje niespełna 17 milionów.Wskaźnik zatrudnienia, czyli relacja pracujących do osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wynosi u nas niespełna 54%, podczas gdy średnia unijna przekracza 66%.O potencjale gospodarczym i rozwoju przesądzają trzy czynniki: bogactwa naturalne, kapitał finansowy i właśnie kapitał ludzki.

(dodatkowe informacje)

Bogactw naturalnych nie mamy zbyt dużo, kapitał finansowy nie zna granic, idzie tam, gdzie spodziewa się najwyższych zwrotów z inwestycji. A więc tam, gdzie są dobrze wykształceni i względnie tani pracownicy. Nie wykorzystując dobrze kapitału ludzkiego, stajemy się jako kraj mało atrakcyjni dla inwestorów. Dlatego tak ogromne znaczenie mają dziś: dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i reforma emerytalna ograniczająca możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.