ZADANIE.1.
Oblicz drogę, jaką przebędzie autobus poruszający się ruchem jednostajnie przyśpieszonymw czasie t = 5s, jeżeli wartość prędkości końcowej v=20m/s,a wartość prędkości początkowej jest równa zeru.

ZADANIE.2.
Jaką wartość prędkości osiągnie samochód dostawczy poruszający się ruchem jednostajnie przyśpieszonym, jeżeli w czasie t= 10s przebył drogę s= 100m???

ZADANIE.3.
Kula metalowa stacza sie z równi ze stałym przyśpieszeniem a= 3m/s2. Sporządź dla pierwszych 3 sekund ruchu tej kuli zależność prędkości od czasu. Oblicz średnią i końcową wartość prędkości tej kuli???

ZADANIA NA JUTRO !! POMÓŻCIE ? :))))

1

Odpowiedzi

2009-11-26T18:13:33+01:00
ZADANIE.1.
Oblicz drogę, jaką przebędzie autobus poruszający się ruchem jednostajnie przyśpieszonymw czasie t = 5s, jeżeli wartość prędkości końcowej v=20m/s,a wartość prędkości początkowej jest równa zeru.
Dane
t = 5s
v=20m/s
Rozw
1. Obl a
a=v/t = 20m/s / 5s = 4m/s²
2. Obl drogę (s)
s=at² / 2 = 4m/s² * (5s)² / 2 =4m/s² * 25s² = 100mZADANIE.2.
Jaką wartość prędkości osiągnie samochód dostawczy poruszający się ruchem jednostajnie przyśpieszonym, jeżeli w czasie t= 10s przebył drogę s= 100m???
Droga przebyta w kolejnych sekundach ma się jak kolejne liczby nieparzyste. W:
1s= 1
2s= 3
3s= 5
4s= 7
5s= 9
6s= 11
7s= 13
8s= 15
9s= 17
10s=19
Wszystko to razem daje = 100, więc liczby wyżej podane są jakby w metrach.
100m = at² / 2
200m=at²
a=200m/ 100s² = 2m/s²
v=a*t = 2m/s² * 10s = 20m/s
Odp. Osiągnie 20m/s

ZADANIE.3.
Kula metalowa stacza sie z równi ze stałym przyśpieszeniem a= 3m/s2. Sporządź dla pierwszych 3 sekund ruchu tej kuli zależność prędkości od czasu. Oblicz średnią i końcową wartość prędkości tej kuli???
w 1s 3m v= 3m/s
w drugiej s 3*3m = 9m, w czasie dwóch s 2*2*3m = 12m, z prędkością v= a*t = 6m/s
w trzeciej s 5*3m = 15m, w czasie trzech s = 3*3*3m = 27m
v= 9m/s
Średnia prędkości
(9 + 6 + 3) /3 = 6m/s
9 4 9