1.Napisz rownania reakcji:
a) przyłączania bromu do pentenu.
b) przyłączania wodoru do butynu.
c) spalania całkowitego dekanu

2. Napisz równania reakcji za których pomocą można dokonać przemian.
a) propyn --> propen --> propan
b) butyn --> dichlorobuten --> tetrachlorobutan

2

Odpowiedzi

2009-11-26T17:32:35+01:00
Zad 1

a) C₅H₁₀ + Br₂ --> C₅H₁₀Br₂
b) C₄H₆ + H₂ --> C₄H₈
c)C₁₀H₂₂ + 15,5O₂ --> 10CO₂+ 11H₂O
zad 2
a) C₃H₄ + H₂ --> C₃H₆ propen
C₃H₆ + H₂ --> C₃H₈ propan
b) C₄H₆ + Cl₂ -->C₄H₆Cl₂ dichlorobuten
C₄H₆Cl₂ +Cl₂ --> C₄H₆Cl₄ tetra chlorobutan

4 5 4
2009-11-26T17:38:53+01:00
Zad 1
a) C5H10 + Br2 = C5H10Br2
b) C4H6 + H2 = C4H8
C) 2C10H22 + 31O2 = 20CO2 + 22H2O

Zad 2
a) C3H4 +H2 = C3H6 propen
C3H6 + H2 = C3H8 propan
b) C4H6 + Cl2 = C4H6Cl2 dichlorobuten
C4H6Cl2 + Cl2 = C4H6Cl4 Tetrachlorobutan
4 4 4