Odpowiedzi

2009-11-26T17:09:36+01:00
Imie i Nazwisko
Data
Adres
TelefonDyrekcja
VI Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego
ul. Krakowska 17a
61-889 Poznań

PODANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno – ekonomicznym lub turystycznym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Moją prośbę motywuję chęcią pogłębienia wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce na poziomie gimnazjalnym. Matematyka, geografia, informatyka czy fizyka nie sprawiają mi trudności. Z chęcią przystąpię do kontynuacji nauki języków obcych. Język angielski interesuje mnie od 7 lat, natomiast języka niemieckiego uczę się już 2 lata. Z obu języków otrzymuje bardzo dobre oceny.

Pragnę nadmienić, że podczas nauki w Gimnazjum nr 12 przez trzy lata byłam przewodniczącą klasy, a w czasie wolnym od nauki uczęszczałam na zajęcia dodatkowe z chemii, matematyki, historii i języka polskiego. Udzielałam się również w Samorządzie Szkolnym i Klubie Humanitarnym. Od klasy pierwszej redagowałam szkolny miesięcznik. Przez trzy lata uczęszczałam również na zajęcia sportowe, m.in. z piłki siatkowej, piłki ręcznej, aerobicu, tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Znalazłam się w szkolnej reprezentacji dziewcząt, brałam udział w zawodach.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie złożonego przeze mnie podania.

Z wyrazami szacunku:
XY
2009-11-26T17:14:25+01:00
Imię nazwisko Data
adresDyrekcja
nazwa szkoły

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu językowym.
Prośbę swą motywuję dobrą znajomością języków obcych
Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby

podpis