Zad.1 :P
Zapisz polecenie w postaci wyrażenia algebraicznego, a następnie nazwij otrzymane wyrażenie.
a) Liczbę x pomnóż przez 8 i do wyniku dodaj 3
b) Liczbę a podziel przez 3 i od wyniku odejmij kwadrat liczby 7.
c) Liczbę c podwój, a następnie odejmij 9 i całość pomnóż przez 5.
d) Do liczby n dodaj liczbę o 1 większą i wynik podziel przez 2.
e) Liczbę y pomóż przez 2, dodaj 3, wynik pomnóż przez 5 i odejmij 15.

Zad.2 ;))
Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) 0,5x² (4c³ - 5) dla x = - 2, c = 1
b) 8a³ + (b² + 6) : c dla a = -1, b = -2, c = 8
c) 3m³ + 2[m² - 3(2m - 1)] dla m = ⅓
d) 16z² - 2
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ + z dla z = ¼
2,1 - 6,4 * z³

To ostatnie d jest w ułamku ;p
Z góry dziękuje za pomoc.. :P
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-11-26T17:18:33+01:00
Zad.1
a) (x×8 )+ 3
b) (a÷3)-7²
c) (c×2-9)×5
d) (n+n+1)÷2
e) ((y×2+3)×5)-15

zad.2
0,5-2²(4×1³-5)=0,5-2² × -1 = 0,5-4×-1= -3,5x-1=3,5

dalej nie wiem
40 4 40