Proszę o przetłumaczenie tego tekstu
there are a number od things you can do with cans od food but creating art is something most people dont expect.that's what makes canstruction a unique art competition.every year in cities across north america people build wonderful creations with cans of foof to attract the public attention to the serious problem of hunger. some of them look like scary snakes or huge crocodiles or eveb dragons.you don't have to be an artist to take part but you do need to be patient.it can take up to twelve hours to make one of these fantastic works of art.people use cans of any size,shape and colour but they all have one thing in common they are full of food after the competition is over the organisers give the food to charities to feed the hungry.tylko prosze samemu tłumaczyc a nie z tlanslatora..:)

2

Odpowiedzi

2009-11-26T17:12:19+01:00
Są numeruj rzeczy od, które możesz zrobić z jedzeniem od puszek ale tworzenie sztuki jest czymś co dont większości ludzi oczekuje.właśnie to robi, że canstruction jest unikalną sztuką konkurencją.każdego roku w miastach przez na północ ludziach america budują cudowne tworzenia z puszkami foof, by przyciągnąć publiczną uwagę do poważnego problemu głodu. trochę ich wygląda jak przerażające węże albo ogromne krokodyle albo smoki eveb.nie musisz być artystą, by wziąć część ale potrzebujesz być pacjentem.to może zaprzyjaźnić się do dwunastu godzin, by przyłączyć się do tych fantastycznych prac art. puszek użycia ludzi jakiejś wielkości,kształtu i koloru ale oni zupełnie mają jedną rzecz wspólnie oni są pełni jedzenia, gdy konkurencja jest przez organisers dają jedzenie nakarmić głodnego dobroczynnościom.tłumaczyc samemu prosze tylko tlanslatora z nie..:)
2009-11-26T17:12:36+01:00
Są numeruj rzeczy od, które możesz zrobić z jedzeniem od puszek ale tworzenie sztuki jest czymś co dont większości ludzi oczekuje.właśnie to robi, że canstruction jest unikalną sztuką konkurencją.każdego roku w miastach przez na północ ludziach america budują cudowne tworzenia z puszkami foof, by przyciągnąć publiczną uwagę do poważnego problemu głodu. trochę ich wygląda jak przerażające węże albo ogromne krokodyle albo smoki eveb.nie musisz być artystą, by wziąć część ale potrzebujesz być pacjentem.to może zaprzyjaźnić się do dwunastu godzin, by przyłączyć się do tych fantastycznych prac art. puszek użycia ludzi jakiejś wielkości,kształtu i koloru ale oni zupełnie mają jedną rzecz wspólnie oni są pełni jedzenia, gdy konkurencja jest przez organisers dają jedzenie nakarmić głodnego dobroczynnościom.tłumaczyc samemu prosze tylko tlanslatora z nie..