Odpowiedzi

2009-11-26T17:16:09+01:00
Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Rozróżniamy izolacje:

* elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
* wodochronne – zapobiegające przepływowi wody, wilgoci i pary wodnej
* termiczne – utrudniające wymianę ciepła – zob. izolator ciepła
* akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
* przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
* chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniamy środowiska agresywne:
o gazowe - gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
o ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
o stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.