Odpowiedzi

2009-11-26T21:39:32+01:00
Ostatni sen Raskolnikowa ma miejsce na katordze, w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Bohater doświadcza apokaliptycznej wizji świata padającego ofiarą zarazy, która powoduje, że „w ludzi, w których ciała weszły, natychmiast wstępował bies i widoczne były oznaki obłędu”, bo „każdy bowiem myślał, że tylko on jeden posiadł prawdę” i uważał się za jednostkę wybitną stojąca ponad innymi. System ideologiczny zawarty w śnie jest tożsamy z początkowymi poglądami Raskolnikowa i jego podziałem na „ludzi” i „wszy” – sen wskazuje na wcześniejsze błędne, szkodliwe poglądy i ich konsekwencje wprowadzenia w życie . Skutkiem rozprzestrzeniania się zarazy jest zagłada ludzkości (jak biblijny potop), z której ocaleje tylko kilka osób „lecz nikt i nigdzie jak dotąd ich nie widział, co więcej – nie słyszał nawet ich głosu”. Sen porusza Raskolnikowa, czego efektem jest doświadczenie łaski skruchy, wewnętrzne zmartwychwstanie duszy i nawrócenie bohatera oraz okazanie miłości Soni.
20 3 20