1. Jakie długości mają przekątne podstawy w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy długości 10 cm?

2. Jakie długości mają przekątne podstawy w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy długości 7 cm?

3*. 7l wody zmieści się w pojemniku o objętości:
A-500cm sześciennych B- 0,01 m sześciennego C- 0,8 dm sześciennego D- 0,01 hl4*. Objętoś prostopadłościasnu o bokach : 20cm, 4dm,200mm wynosi:
A-16dm sześciennych B- 1600 cm sześciennych C- 0,016 cm sześciennego D- 16 razy 10 do potęgi 10 mm sześciennego.

*jedna odpowiedź jest poprawna!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T16:23:08+02:00
1. a√2 = 10√2 cm

2. 2a = 14 cm
a√3 = 7√3 cm

3. 7l = 7dm³
a) 500 cm³ = 0,5 dm³
b) 0,01 m³ = 10 dm³
c) 0,8dm³
d) 0,01hl = 1 dm³

B

4. a = 20 cm = 2 dm
b = 4 dm
c = 200 mm = 2 dm

V = abc
V = 2*2*4 = 16 dm³

A