Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:41:16+01:00
Rególka z encykolpedii PWN.
Kalendarz gregoriański jest to kalendarz słoneczny wprowadzony w życie 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII. Wyrównywał on różnicę 11 minut między rokiem zwrotnikowym a rokiem kalendarza juliańskiego. Jest on używany w większości krajów świata. Lata w tym kalendarzu dzielą się na zwyczajne (365 dób) i przestępne (366 dób). Rok zaś dzieli się na 12 miesięcy o długości 30 i 31 dni (z wyjątkiem lutego, który w roku zwykłym ma 28, a przestępnym 29 dni).

Kalendarz juliański jest to kalendarz słoneczny.Został on wprowadzony w 46 r. p.n.e. przez Juliusza Cezara. Przyjęty stał się przez Kościół i rozpowszechniony w średniowieczu w Europie. Dzielił on rok na 12 miesięcy i 365 dni (co 4 lata 366 dni — rok przestępny). W Rosji do 1917 (znany jako tzw. stary styl), zachowany w liturgii prawosławnej.

Główną różnicą miedzy tymi kalendarzami sa oczywiscie daty gregiorianski wprowadza doby a julianski nie. Julianski zas wpisuje rok przestepny co ile lat a gregorianski nie. Gregorianski wyrownywal roznice minut miedzy rokami a julianski nie.
14 4 14