Zadanie 45 strona 28
Podaj przykłady poznanych typów ( rodzajów ) reakcji chemicznej , napisz słownie ich przebieg

Synteza - __________________________
Analiza -_____________________________
Spalanie -___________________________
utlenianie -__________________________

1

Odpowiedzi

2009-11-26T17:22:46+01:00
Reakcja Syntezy to reakcja chemiczna w której z kilku substratów powstaje jeden produkt.
Reakcja Analizy to reakcja chemiczna w której z jednego substratu powstaje kilka produktów.
Reakcja Spalania to gwałtownie przebiegająca reakcja utleniania z wydzielaniem się ciepła i światła.
Reakcja Utleniania to reakcja chemiczna, w której jakiś atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia.
59 4 59