Odpowiedzi

2009-11-27T14:03:10+01:00
H- wysokość graniastosłupa= 20cm
h- wysokość podstawy- 2²+h²=4²→ h=2√2
Pole podstawy- Pp= (6+10)×2√2×0,5
Pp=16×2√2×0,5
Pp=16√2
Ppb- pole powierzchni bocznej
Ppb=H×10+H×4×2+H×6
Ppb=20×10+8×20+20×6
Ppb=200+160+120
Ppb=480cm²
Pc=Ppb+ Pp×2
Pc=480cm²+16√2cm²
Pc=16(30+√2)cm²