Odpowiedzi

2009-11-26T17:28:07+01:00
Przywileje nadane przez Ludwika Węgierskiego szlachcie:
- zwolnienie z poradlnego z wyjątkiem 2 z łanu,
- zwolnienie od obowiązku budowy i naprawy zamków (z wyłączeniem sytuacji, gdy odbudowy wymagałyby umocnienia pograniczne, zagrożone wojną, lub gdy na budowę nowego zamku wyraziłaby zgodę cała szlachta),
- urząd starosty tylko dla Polaków.
- za służbę wojskową poza granicami kraju szlachta otrzymywała żołd (w przypadku dostania się szlachty do niewoli w czasie wyprawy zagranicznej, król miał obowiązek wykupić szlachtę z niewoli),
- zwolnienie szlachty z obowiązku utrzymywania dworu królewskiego w czasie jego podróży po kraju.

Postanowienia unii krewskiej: dokument przewidywał zawarcie małżeństwa pomiędzy królem Polski Jadwigą a wielkim księciem litewskim - Władysławem Jagiełłą i objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło wraz z braćmi zobowiązał się ochrzcić swoje państwo, połączyć Litwę z Koroną Królestwa Polskiego i odzyskać wszystkie ziemie utracone dotąd przez Polskę (w tym Pomorze, które znajdowało się w rekach Krzyżaków).
1 5 1
2009-11-26T17:28:31+01:00
1.polegał na ograniczeniu podatków dla szlachty wzamian za tron dla córki Ludwika Andegaweńskiego(Jadwigi)
2.
-chrzest Litwy
-Jagiełło zobowiązał się odzyskać ziemie utracone przez Polskę
-Jagiełlo miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski
2 5 2
2009-11-26T17:29:45+01:00
Przywilej koszycki nadał polskiej szlachcie Ludwik Węgierski 17 września 1374r. w zamian za uznanie przez szlachtę praw do korony polskiej jednej z jego córek(chodziło o Katarzynę,ale koronę otrzymała Jadwiga). Szlachta przywileje:
-zwolnienie z poradlnego z wyjątkiem 2 groszy z łanu kmiecego i 4 grosze z dóbr klasztornych (wcześniej podatek wynosił 12 groszy dla szlachty i 24 dla duchowieństwa),
-zobowiązanie do nie ustanawiania nowych podatków bez zgody rycerstwa (z wyjątkiem stałego podatku),
-zwolnienie od obowiązku budowy i naprawy zamków (z wyłączeniem sytuacji, gdy odbudowy wymagałyby umocnienia pograniczne, zagrożone wojną, lub gdy na budowę nowego zamku wyraziłaby zgodę cała szlachta),
-urzędy tylko dla Polaków (np. starosta, urzędy ziemskie) dla szlachty danej dzielnicy,
- za służbę wojskową poza granicami kraju szlachta otrzymywała żołd (w przypadku dostania się szlachty do niewoli w czasie wyprawy zagranicznej, król refundował koszty wykupu szlachty z niewoli),
- zwolnienie szlachty z obowiązku utrzymywania dworu królewskiego w czasie jego podróży po kraju,
- zwolnienie z budowy miast i mostów
- zobowiązał się wykupywać za własne pieniądze szlachciców pojmanych do niewoli
b.związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozpoczął się unią w Krewie 14 sierpnia 1385 r. Do 1569 r. była to unia personalna.
W wyniku unii w Krewie mężem Jadwigi Andegaweńskiej (która była wcześniej koronowany jako król Polski) został Władysław Jagiełło, pochodzący z litewskiej dynastii Jagiellonów. Jagiełło będąc wielkim księciem litewskim, stał się jednocześnie królem Polski. Jagiełło musiał negocjować ze szlachtą i zobowiązać się do kilku rzeczy, a mianowicie:
- przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę (dotychczas było to państwo pogańskie)
- odzyskać utracone przez Polskę ziemie w przeszłości
- zapłacić wysokie odszkodowania Habsburgom w ramach zadośćuczynienia za zerwanie zaręczyn Jadwigi
APPLICARE – włączenie Litwy do Polski [tak interpretowali to Polacy], albo połączenie obu krajów [tak interpretowali to Litwini]
• Suwerenność Litwy – na czele tej koncepcji stał książę Witold
1 5 1