Przypomnij sobie odpowiednie wiadomości z lekcji chemii a następnie odpowiedz na pytania :
a)Czy w wodzie z kranu są tylko cząsteczki wody?
b)Jak otrzymać substancję zawierającą tylko cząsteczki wody?
c)Z jakich cząsteczek składa się powietrze? Czy istnieje coś takiego, jak " cząsteczka powietrza" ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:38:16+01:00
A)Czy w wodzie z kranu są tylko cząsteczki wody?
b)Jak otrzymać substancję zawierającą tylko cząsteczki wody?
c)Z jakich cząsteczek składa się powietrze? Czy istnieje coś takiego, jak " cząsteczka powietrza" ?


a) W wodzie z kranu znajdują się także inne cząsteczki, ponieważ woda z kranu nie jest do końca oczyszczona. Znajdują się tam drobne zanieczyszczenia.

b) Najłatwiej kupić wodę destylowaną :)


d) Powietrze składa się głownie z 3 pierwiastków :
Azot - 78 %
Tlen - 21 %
Argon - 0,9 %
Pozostały procent stanowią inne gazy szlachetne oraz dwutlenek węgla.
Nie można powiedzieć " cząsteczka powietrza" ponieważ powietrze składa się z wielu gazów. Aby powietrze było powietrzem trzeba wziąć całość.
32 3 32