Taa historiaa ;/
A więc :
1. Niektóre z podanych zdań zawierają błedy. Skreśl te zdania a poniżej napisz ich poproawną wersję :)
- Pierwszą posiadłością Rzymu leżącą poza Italia była Hiszpania.
- Dowódcą armi kartagińskiej,która zaatakowała Rzym od północy był Hanibal
- Legion Rzymski składał sie z 1000 żołnieży.
- Rzymianie uważali wieniec za oznakę zwycięstwa
- Na zdobytych terenach Rzymianie zakładali koloniee.
- Koloniami nazywano pozaitalskie posiadłości Rzymu

2. Napisz jakie korzyści czerpali Rzymianie z podbojów i jak wpłynęły one na państwo.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T17:50:43+01:00