Odpowiedzi

2009-11-26T17:33:14+01:00
Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.
* zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie
* do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów
* wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)
* zwiększenie odporność na herbicydy i szkodniki,
* zwiększenie odporność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe,
* zwiększenie tolerancji na stres abiotyczny (głównie zmiany klimatyczne),
* przedłużenie trwałości owoców,
* poprawę składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek,
* unormowanie stężenia fitoestrogenów,
* zwiększenie zawartości suchej masy,
* zmianę zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin,
* usunięcie składników antyżywieniowych - toksyn, związków utrudniających przyswajanie składników, związków które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym wytwarzając toksyny, zwiększając np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia,