Odpowiedzi

2009-11-27T10:52:40+01:00
Skutki I wojny światowej:

Pozytywne:
-rozwój technologii wojskowej
-powstanie Ligi Narodów
-nowy podział Europy
-powstanie nowych państw a także odrodzenie kiedyś istniałych:
Polska,Czechosłowacja,Jugosławia,Łotwa,Estonia,Finlandia
-powstanie republiki w Niemczech
-rozpad Austro-Węgier

Negatywne:
-śmierć ludności cywilnej
-śmierć wielu żołnierzy
-zniszczenie wielu państw
-inflacja(wzrost cen)
-rewolucja bolszewików w Rosji
-upadek trzech wielkich dynastii:
Habsburgów,Romanowów,Hohenzolernów
4 4 4