1.znajdź liczbę przeciwną do liczby trzycyfrowej,której suma cyfr jest równa 12,cyfra setek jest trzy razy od cyfry dziesiątek,a cyfra jedności jest dwa razy większa od sumy cyfr setek i dziesiątek.
2.licznik pewnego ułamka jest o 3,5 większy od mianownika.jaki to ułamek,jeżeli licznik jest równy 8.5?
3.za 13zł kupiono 2 czekolady tańsze i droższe.ile zł kosztowała czekolada tańsza a ile droższa,jeżeli cena czekolady droższej stanowiła 1.5 ceny czekolady tańszej?
4.Roczne obroty biura turystycznego ,,Bell tur'' wyniosły 384750 zł,z czego zysk był równy obrotom.Pewną część zysku biuro zainwestowało w modernizację.Jaki ułamek zysku biuro zainwestowało,jeżeli kwota zysku po odjęciu wydatków na inwestycję wyniosła 69255?

1

Odpowiedzi

2009-05-23T18:06:48+02:00
Cyfra setek jest trzy razy od cyfry dziesiątek - ale co mniejsza czy większa?
x-l.setek
y-l.dziesiątek
z-l.jedności

x+y+z=12
x= 3y
z=2(x+y)
z=2(3y+y)
z=8y

3y+y+8y=12
12y=12/12
y=1-dziesiątek

x=3x1=3-setki
z=8x1=8-jednosci

318 a przeciwna -3182.
8,5-licznik
8,5-3,5=5-mianownik

więc :
8,5/5
17/2/5= 17/2 x 1/5 = 17/10 =1,7
3.
384750zł-x%384750=69255
384750-69255=x%384750

315495=x%384750/315495
0,82=x%/ x100
x=82%
3 5 3