1.Jaką średnicę musi mieć stół,aby mogło zasiąść przy nim 150 rycerzy Okrągłego Stołu?Przyjmij,że na każdego rycerza przypada 80cm.obwodu.Wynik zaokrąglij do pełnych metrów.
wynik to:38m.

2.Bieżnia na stadionie składa się z 8 torów.Każdy tor to dwie proste po 100m.i dwa półokręgi.Półokrąg wewnętrznego(pierwszego)toru ma średnicę 63,7m.,a półokrąg zewnętrznego(ósmego)ma średnicę 86,2m.O ile dłuższy tor zewnętrzny od toru wewnętrznego?
wnik to:70,7m.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T17:02:00+02:00
1. 150 * 0,8m = 120m
2πr = 120m
πr = 60m
r ≈ 19,1m
d = 2r = 38,2m ≈ 38m

2. s1 = 1/2 * 2 * 2πr1 = 2π31,85m = 63,7π m ≈ 200m
s2 = 1/2 * 2 * 2πr2 = 2π43,1m = 86,2π m ≈ 270,7m
s2 - s1 = 270,7 - 200 = 70,7m