Na cialo o masie 10kg dziala sila ktora powoduje zmiane predkosci ciala z 5m/s do 25m/s w ciagu 10s . Oblicz sile dzialajaca jezeli cialo porusza sie po lini prostej poziomo a wspolczynnik tarcia wynosi 0.1
Dane; m=10 kg Szukane:
Vo=5m/s F=?
Vk=25m/k Fw=?
Δt=10s Δv=?
t=0,1 a=?
a=10m/s2(do potegi drugiej) q=?
N=?

PROSZE O JAK NAJSZYBSZE ROZWIAZANIE
36 pkt za rozwiazanie zadania !!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-26T17:38:31+01:00
A=(v2-v1)/t = 20/10 = 2 m/s2 - przyspieszenie ciała

Siła tarcia:
T = umg = 0,1 * 10 * 10 = 10 N

a = (F-T)/m
am = F-T
F = 2 * 10 + 10
F = 30 N

Siła działająca ma wartość 30 N

Pozdrawiam :)