1.Pięciu pracowników
podzieliło się zapłatą tak,że czterech otrzymało odpowiednio 1÷3,1÷4,1÷6,i 1÷5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik ?

Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm. Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości.Wyraz ją w kilometrach.Zapisz obliczenia.

Samochód jadąc ze stałą prędkością ,pokonał 20km w ciągu 15 minut.Jaką odległość pokona ten samochód,jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny.

Komputer kosztował 3000zł.Ile będzie kosztował ten komputer
po dwukrotnej obniżce cen o 15% ? Zapisz obliczenia.

W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru.Jakie stężenie procentowe ma ten syrop ?


Trzy pracownice -Anna,Barbara i Cecylia -podzieliły wynagrodzenie za pracę
w stosunku odpowiednio 9:7:4.Jaki procent
wynagrodzenia otrzymała każda z pań?


Po roku użytkowania samochód stracił 13 % swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500zł.Ile wart był samochód rok wcześniej ? Zapisz obliczenia.


W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy ,w klasie IIIb jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy ,a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy .Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.


Do 80g solanki o stężeniu 5 % dolano 20g wody.Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.Zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

2009-11-26T17:58:12+01:00
O mapie

Dane
skala1-250000
droga do przejechania wynosi 19cm

ze skali

1cm na mapie to 250000cm w rzeczywistości

19cm*250000=4750000cm
4750000cm=47500m
47500m=47.5km
W rzeczywistości ta długość wynosi 47.5km

O samochodzie

Stała prędkość
20min- 15km

Czas 2.5 trzeba obliczyć
Więc
1Godzina jazdy przejedzie 75km
2godziny jazdy przejedzie 150km
2.5godz = 2godz+.5godz
2.5godz= 150km+37.5km
2.5godz= 187.5km
Więc ze stałą prędkością w ciągu 2.5goziny przejedzie 187.5km

O pracownikach
1÷3= 0.33
1÷4= 0.25
1÷6= 0.16
1÷5= 0.20

1-(0.33+0.25+0.16+0.20)=1-0.94= 0.06
Ostatni pracownik otrzymał 3÷50 Tak mi wyszło oczywiście to jest około

O komputerze

komputer kosztował 3000zł
pierwsza obniżka 15%
3000zł-15%=2550zł
druga obniżka też 15%
2550zł-15%=2167.5zł
Po drugiej obniżce komputer kosztował 2167.5zł

o Uczniach

jeżeli w klasie jest 100% uczniów
IIIa 50% chłopaków więc dziewczyn też 50%
IIIb 25% chłopaków więc dziewczyn jest 75%
IIIc 48% chłopaków więc dziewczyn jest 52%

50%+75%+52%=177%
177%/3=59%
Dziewczęta z trzech klas stanowią 59%
2009-11-26T18:01:53+01:00
1.
x-wynagrodzenie piatego pracownika
x+1/3+1/4+1/5+1/6=1
x+20/60+15/60+12/60+10/60=1
x=1-57/60
x=3/60=1/20
2.
19*250 000= 4 750 000cm=47 500m=47,5 km
3.
2,5h=150min
150/15=10
10*20=200km
Odp.200km
4.
3000-15%= 2 550
2 550-15%=2 167,5zł
Odp. 2 167,5zl
5.
3kg roztworu ma 60g cukru, czyli 1kg roztworu ma 20g cukru, czyli 100g roztworu ma 2 g cukru
Odp. Syrop ma stezenie rowne 2%.
6.
9+7+4=20
9/20=45%
7/20=35%
4/20=20%
Odp. panie otrzymaly : 45%, 35%, 20%
7.
43 500-87%
x-100%
x=43 500*100%/87%=50 000zl
ODp. rok temu auto kosztowalo 50 000 zl.
8.
3A-16chlopcow i 16 dziewczyn
3B-7 chłopców i 21 dziewczyn
3C-12 chłopców i 25 dziewczyn
(25+21+16)/(16+16+7+21+12+25)*100%=62/97*100%=64%
Odp. dziewczyny stanowia 64% ucniow gimnazjum
9.80*0,05=4g
roztwor zawiera 4g soli i 76 wody
a nowy roztwor zawiera 96g wogy i 4 g soli czyli ma stezenie 4%
Odp.4%