1. Na prosbe julki mama rzuca jej z okna znajdującego się 10m nad ziemią piłkę o masie 6 kg . Oblicz ciężar piłki i podaj wartość przyspieszenie.

2.Z balkonu wiezowca upuszczono woreczek z kluczami. Oblicz drogę przebyta przez woreczek
* w pierwszej sekundzie ruchu
*w dwóch sekundach ruchu
*w drugiej sekundzie ruchu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T17:45:33+01:00
1.
h=10 m
m=6kg

F=mxg
F=6x10
f=60 N [kgx m/skwadrat=N]

2.
V1=axt
v1=10x1
v1=10

v2=10x2(bo 2 sekunda)
v2=20

v3=10x3
v3=30

[m/s x s(skraca się kwadrat od sekundy z sekundą)=m/s]
2009-11-26T17:49:45+01:00
1.
Q = mg = 6*10*=60 N - ciężar
a=g = 9,81 m/s2

2.
a) S = at^2/2 = 10/2 = 5m
b) S = 10*4/2=20m
c) 20m-5m=15m

Pozdrawiam :)
2009-11-26T17:51:15+01:00
Zad. 2
Dane : szukane : wzory :
s = ? ep= m*g*h
v= g*t
S = v [ kwadrat] / 2g
S= S3 - S2 - S1
t = 3 s
g = 10 m/s


V1 = 10 m/s * 1 s = 10 m/s
V2 = 10 m/s * 2 s = 20 m/s
V3 = 10 m/s * 3s = 30 m/s

S1 = 100 m/s / 2* 10 = 5 m
S2 = 400 m/s / 2 * 10 = 20 m
S3 900 m/s / 2 * 10 = 45 m

S = 45 - 20 - 5 =20 m

odp. W czasie 3 sek ruchu doniczka przebyła drogę 20 m
xD