W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib, liczącej 30 uczniów, jest 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib.
a) Ilu uczniów jest w klasie Ia?
b) Ilu uczniów jest w klasie Ic?
c) O ile procent więcej uczniów jest w klasie Ic niż w klasie Ia?
d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib (odpowiedź podaj w zaokrągleniu) ?

Z góry Dziekuję! UWAGA TO NA JUTRO !!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:04:21+01:00
A)
Ib - 30 uczniów
Ia 30 * 0,2 = 6
30 - 6 = 24
b)
Ic 30 * 0,1 = 3
30 - 3 = 27
c)
27-24=3
3/27= 11%
d)
30 + 24 + 27= 81
30/81 = 37%
1 5 1
2009-11-26T18:05:27+01:00
A) 30 * 0.2 = 6 ; 30 - 6 = 24 uczniow
b) 30 * 0.1 = 3 ; 30 - 3 = 27 uczniow
c) 27 --- 100%
3 --- x

x = 3 * 100 / 27
x = 300 / 27
x = 11.(1) ~ 11%

d) 30 + 27 + 24 = 81 wszystkich uczniow

81 --- 100%
30 --- x

x = 30 * 100 / 81
x = 3000 / 81
x = 37.(037) ~ 37%

Z gory nie ma za co xD
1 5 1