205. ciało rusza ruchem jednostajnie przyśpieszonym i w czasie t=15s przebywa drogę s=250 cm. oblicz prędkość końcową tego ciała.
206. w jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu ciało przebywa ruchem jednostajnie zmiennym z przyśpieszeniem a=8cm/s2 drogę s=1600cm?
208. ciało przebyło ruchem jednostajnie przyśpieszonym w ciągu piątek sekundy od chwili ruszenia z miejsca drogę s=3,6 m. oblicz przyspieszenie tego ciała.
209. w ciągu pierwszych 3 sekund od chwili rozpoczęcia ruchu ciało przebyło drogę s1=27 cm. po ilu sekundach ciało osiągnęło prędkość v=90 cm/s i jaką drogę przebyło w tym czasie?
210. ciało przebyło ruchem jednostajnie przyspieszonym w ciągu siódmej sekundy od chwili rozpoczęcia ruchu drogę s=260cm. jaką prędkość końcową osiągnie to ciało?

1

Odpowiedzi

2009-11-26T18:18:58+01:00
^-kwadrat

205,
Dane: Wzór: v=s/t
t=15s v=250/15=ok.17m/s
s=250cm

206,
Dane: Wzór: s=a*t^/2
a=8cm/s^
s=1600cm po przekształceniu t=pierwiastek z 2s/a
t=pierwiastek z 320000/8=40000

208,
Dane: Wzór: a=v/t
w 5 sekundzie s=3,6 m
a=3,6/5=0.72m/s^
209,
Dane: Wzór: v=s/t czyli t=s/v
w 3 sekundy s1=27 cm t=9/90=0,1s
w 1 sekundę s2=9cm s=v*t
v=90 cm/s s=90*0.1=9m

210,
Dane: Wzór: v=s/t
w 7 sekundzie s=260cm v=260/7=ok.37
7 1 7