Odpowiedzi

2009-05-25T14:22:59+02:00
W wyniku reakcji syntezy jądra deuteru i jądra trytu powstaje jądro helu, i wydziela się 17,59 MeV energii.
obliczam ile w 1g otrzymanego helu jest moli:
mahelu=4,0026u
x=1g*1mol/4,0026 g/mol
x=0,250 mol

NA - stała Avogadra
NA=6,2214 X10 do23/mol.

ilość atomów:
n=x*NA=0,25*6,2214 X10 do23
n=1,56 x10 do23

ilość wydzielonej energii:
E=1,56 x10 do23 * 17,59 MeV
E=27,44 x10do23 MeV
3 4 3