Odpowiedzi

2009-11-26T17:54:40+01:00
Dla liberałów charakterystycznymi poglądem był fakt iż wolność jednostki jest najważniejszą wartością, która ma zastosowanie do wszystkich sfer życia w społeczeństwie, a także że ani rząd, ani żadna grupa czy jednostka społeczna, nie powinny w żaden sposób zakłócać wolności jednostki, a jedynym dopuszczalnym zniewoleniem jest sytuacja, gdy jednostka stanowi rzeczywiste zagrożenie dla czyjejś wolności lub mienia. Liberałowie w większości są za zachowaniem i rozszerzeniem praw i wolności obywatelskich, takich jak wolność słowa, wolność prasy, wolność wyznania, równouprawnieniem obywateli oraz tolerancji.
2009-11-26T21:00:52+01:00
Charakterystyczną cechą liberalizmu jest to, że zwolennicy tego ustroju dążą do własnego zysku kosztem państwa (patrz: wyzysk), a w efekcie państwo się rozwija i odnosi sukcesy w walce z moherowymi beretami. Przeciwieństwem liberalizmu jest komunizm, w którym wszyscy dążą do dobra państwa kosztem własnego zysku.

Twórcą idei liberalnych jest Monteskiusz, francuski filozof i koneser wina z gumijagód.

W idealnym państwie liberalnym nie ma państwa. Tkwi w tym paradoks, i nie jest to pozór, ale nikomu to nie przeszkadza.