Odpowiedzi

2009-11-26T17:54:44+01:00
Monteskiusz spopularyzowal podzial wladzy na ; wykonawcza, ustawodawcza i sadowniczą. =)
2009-11-26T17:54:28+01:00
No stworzył trójwładzę - podzielił władzę na:
ustawodawczą- miała ustanawiać ustawy
wykonawczą- miała wprowadzać je w życie
sądowniczą - miała osądzać
2009-11-26T17:59:54+01:00
Monteskiusz - francuski myśliciel oświecenia odpowiada z trójpodział władzy :
władzę ustawodawczą - stanowioną obecnie najczęściej przez parlament, który tworzy prawo,
władzę wykonawczą - będącą w rękach króla/monarchy/prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
władzę sądowniczą - sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa.
Te trzy podziały powinny być niezależne od siebie ale i powinny się wzajemnie kontrolować, a także wszystkie powinny być równorzędne.
Filozofowie zajmowali się tym problemem od dawna, czyli o ustroju mieszanym (rządach mieszanych) i suwerenności ludu, które to koncepcje miały duży wpływ na poglądy Monteskiusza.