Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:02:52+01:00
1.Pentanu
C₅H₁₂+8O₂→5CO₂+6H₂O
2C₅H₁₂+11O₂→10CO+12H₂0
C₅H₁₂+3O₂→5C+6H₂O
2.Heksanu
C₆H₁₄+9½O₂→6CO₂+7H₂O
C₆H₁₄+6½O₂→6CO+7H₂O
C₆H₁₄+3½O₂→6C+7H₂O
3.Etanu
C₂H₆+3½O₂→2CO₂+3H₂O
C₂H₆+2½O₂→2CO+3H₂O
C₂H₆+1½O₂→2C+3H₂O