Krzyżówki genetyczne (genetyka) szybko !! POTRZEBUJE TO KONIECZNIE DZISIAJ

skojarzono czarnego koguta z jastrzębiatymi kurami. jakiego potomstwa po nich mozna oczekiwać ? podaj genotypy , fenotypy i częstość występowania każego z nich oddzielnie dla obu płci.

Podaj jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia przez łaciatą kotkę samca czarnego ? zółtego ? łaciatego ?

+ 2 zadania w załącznikach 4.25 i 4.17

1

Odpowiedzi

2009-11-29T00:46:19+01:00
Najpierw grupy krwi: (aha tak ^ będę zaznaczać jak coś się pisze u góry)

Fenotypy:
grupa A: I^A I^A; I^A i^0
grupa B: I^B I^B; I^B i^0
grupa AB: I^A I^B
grupa O: ii /można pisać i^0 i^0/

najpierw krzyżujmy kobietę o grupie krwi A z mężczyzną o grupie krwi B:

(należy wykonać takie krzyżówki genetyczne:
1. I^A I^A * I^B I^B
2. I^A I^A * I^B i^0
3. I^A i^0 * I^B I^B
4. I^A i^0 * I^B i^0)

genotypy i fenotypy z w/w krzyżówek (niech G=genotypy a F=fenotypy)

1. G: I^A I^B
F: grupa AB

2. G: I^A I^B; I^A i^0
F: grupa AB i A

3. G: I^A I^B; I^B i^0
F: grupa AB i B

4. G: I^A I^B; I^A i^0; I^B i^0; ii
F: grupa A; B; O; AB