Odpowiedzi

2009-11-26T18:00:13+01:00
Podobieństwa:
- religia monoteistyczna;
- Bóg stwórcą świata;
- w obu religiach używa się Starego Testamentu (w chrześcijańswie jest jeszcze Nowy Tesmatment);

różnice:
- w chrześcijaństwie Bóg jest pod postacią Trójcy Świętej;
- chrześ. - kóściół; judaizm - synagoga;
- w chreś. jest biskup, a w judaizmie rabin;
- w chrześ. jest kult świętych;
- w judaizmie podstawą zbawienia jest wypełnianie przykazań Bożych, a chrześcijaństwo głosi zbawienie z wiary w Jezusa niezależnie od uczynków;
1 4 1
2009-11-26T18:13:50+01:00
1. Wiara w jednego Boga
2. Oby dwie religie wierzą w Stary Testament
3. Oby dwie religie wierzą w Mojżesza
4. Są to religie teocentryczne
5. Wierzą, że pierwszymi ludźmi na świecie byli Adam i Ewa

tyle wiem ;)
1 4 1