Za każdy umyty metr kwadratowy szyb firma „Gamonie i czyściochy” życzy sobie jedyne 6,50zł, a w dodatku z okazji dziesięciolecia daje dziesięć procent rabatu. Zajadła konkurencyjna firma „Schludne krasnoludki” myje szyby za jedyne 5zł za metr kwadratowy, lecz za mycie okien o kształtach nieprostokątnych życzy sobie podwójną stawkę. W mieszkaniu państwa Brzęczałów-Bzyczków jest pięć okien o wymiarach 110x150cm, oraz trzy półokrągłe okna – dwa o szerokości podstawy równej 90cm i jedno mniejsze o szerokości podstawy 70cm. Ile zapłacą państwo Brzęczałowie-Bzyczkowie za mycie okien, jeśli skorzystają z korzystniejszej oferty? Wynik podać w zaokrągleniu do pół złotego jako liczbę bez jednostek

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:33:54+01:00
6,50- 10%= 5,85

1,1 * 1,5 * 5 = 8,25 mk pole prostokątnych okien

pi * r kwadrat = 0,45kwadrat * 3,14= 0,64 mk duże łuki
pi * r kwadrat/2= 0,35kwadrat * 3,14/2 = 0,19 mały łuk

0,19+0,64= 0,83


(8,25 + 0,83 ) * 5,85 = 53 złote „Gamonie i czyściochy”

8,25 * 5 = 41,25 okna prostokątne
0,83 * 10 = 8,30 okna łukowe

41,25 + 8,30 = 49,50 „Schludne krasnoludki”

Zapłacą 49, 50 złociszy :o)
  • Pami
  • Początkujący
2009-11-26T18:49:42+01:00
Pole powierzchni okien kwadratowych :
P= 1,1 m * 1,5 m *5 = 8,25 m2

Pole połokrągłych okien:
O podstawie 0,7 m :
d=0,7 R=0,7:2=0,35
P= 0,5 * 3,14 (pi) * ( 0,35)do kwadratu =0,19 m2 (w przybliżeniu)
O podstawie 0,9
d=0,9 R=0,45
P=pi * R kwadrat (mamy 2 polówki więc liczymy pole koła)
P=3,14*(0,45)kwadrat = 0,64 m2 (w przybl.)
Suma: 0,64+0,19=0,83 m2

Pierwsza firma:
0,83+8,25=9,08 m2
9,08 *6,5=59,02 zł
Cena po odliczeniu rabatu:
59,02 - 59,02*0,1 =53,118 zł

Druga firma:
8,25m2 * 5 zł=41,25zł (kwadratowe)
0,83m2 *10 zł= 8,3 zł (polokrągłe)
Suma: 49,55 = 50 zł (w przyb)

Odp:Ppaństwo Brzęczałowie-Bzyczkowie za mycie okien zapłacą ok. 50 zł