Kto rozwiąże wszystko jako pierwszy dostanie najlepsza odp sory ze tak mało pkt ale więcej nie mam temu kto rozwiąże później dorzucę
A)
1 Wymień w kolejności od równika do bieguna strefy klimatyczne Ameryki Północnej
2wyjaśnij w jaki sposób
a) rzeźba terenu(południkowy przebieg form terenu)
b)zimne prąd morski(przykład prądu)
c)odległość od mórz i oceanów
wpływają na klimat Ameryki Północnej
3jakie formacje roślinne wykształciły się w strefie klimatu
a) umiarkowanego suchego
b)zwrotnikowego
c)subpolarnego
podaj przykłady występowań tych formacji na obszarze ameryki północnej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:06:46+01:00
1
-gorąca, między zwrotnikowa
-umiarkowana
-podbiegunowa
2
-hamuje wiatry arktyczne
-ozimina powietrze
-im dalej od móż tym cieplej
3
a)drzewa lisciaste - tekie co są we Włoszech, Hiszpani.
b) Północna Afryka
c) tundra- drzewa iglaste
2009-11-26T19:14:59+01:00
1
-gorąca, między zwrotnikowa
-umiarkowana
-podbiegunowa
2
-hamuje wiatry arktyczne
-ozimina powietrze
-im dalej od móż tym cieplej
3
a)drzewa lisciaste - tekie co są we Włoszech, Hiszpani.
b) Północna Afryka
c) tundra- drzewa iglaste