Powiedz jak rozumiesz określenia
a) człowiek kulturalny
b)kulturalne zachowanie
c) kulturalne urządzenie mieszkania
d)kulturalna praca
e)kulturalna dyskusja
f) kulturalna jazda samochodem
d) kulturalne zachowanie w lesie

Do podanych wyrazów dopisz peryfrazy (omówienia)
a0 patriotyzm
b) samorządność
c) godność
Zdefiniuj określenia
a) człowiek uczony
człowiek uczący się
człowiek nauczany
b) człowiek nudzący się
człowiek znudzony
człowiek nudny

Podane niżej wyrazy uporządkuj w 3 grupy. Czego dotyczy każda z nich?
kręcić film, aparat filmowy, projekcja filmu,realizować film, kamera filmowa, statyw, wyświetlanie filmu, taśma filmowa, nakręcać film, tworzyć film, film wchodzi na ekrany, projektor.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T18:10:49+01:00
A) człowiek znający się na savior-vivre
b) Zachowanie zgodne z zasadami
c) Ładnie czysto urządzone
d) Praca bez obrażanaia pracowników
e) Dyskusja bez kłótni zabierania głosu
f) Nie za szybko bezpiecznie
g) Nie śmiecenie, zachowanie