W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie . W klasie III A jest 16 chłopców i stanowią oni 50 % tej klasy, w klasie III B jest 7 chłopców i stanowią oni 25 % klasy a w klasie III C jest 12 chłopców i stanowią oni 48 % tej klasy .Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta ? zapisz obliczenia !


TO BARDZO WAZNA SPRAWA ! POMOCY !!

DZIEKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-11-26T18:17:22+01:00
Liczymy ilu jest chłopców a ile dziewczyn w każdej z klas :
III.A
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16

III.B
25% = 7
7÷25%×100% = 28 -- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = 28 - 7 = 21

III.C
12÷48%×100% = 25 -- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = 25 - 12 = 13

Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85

Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82%--- procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny
2009-11-26T18:17:57+01:00


III A -- 16 chłopców - 50% , czyli dziewczyny też stanowią 50% osób w tej klasie czyli też jest 16 dziewczyn (100%-50%=50% )
IIIB -- 100% - 25%=75% , 7 osób - 1/4, x= 3/4 x=3x7=21dziewczyn
IIIc-- 100%-48%=62%. 12os - 48% , x - 52% (i po proporcji) 48%x=624%
x=13 dziewczyn

we wszystkich klasach jest: 16+21+13=50 dziewczyn
uczniów we wszystkich klasach jest: 50+16+7+12=85
50/85 *100%=58,82%
dziewczyny stanowią 58,82% uczniów klas 3