1. Podaj po trzy postawy i zachowania patriotyczne Polaków podczas wojny i w czasie pokoju
2. Podaj przykłady postaw nacjonalistycznych i szowinistycznych we współczesnym świecie
3. Wymień wielkich Polaków , którzy żylii i tworzyli z dala od ojczyzny


BŁAGAM

1

Odpowiedzi

2009-11-27T19:12:52+01:00
1) Uczciwi, mądrzy, prawdomówni.
Odwaga, roztropność, odpowiedzialność.

2) _________________


3) Jan Kochanowski, Mikołaj Rej.
3 3 3