W wyniku reakcji 6,5g cynku z rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego /VI/
otrzymamy w przeliczeniu na warunki normalne :
a. 4,48dm³H₂ b.4,48dm³SO₂ c.2,24dm³H₂ d.2,24dm³SO₂

Odpowiedź uzasadnij

Bardzo proszę o dobrą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:40:19+01:00
Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2
1 mol Zn przereagował - 1 mol H2 wydzielił się
65 g Zn - 1g H2
6,5g Zn - xg H2 M Zn = 65g
x = 0,1g H2 M H = 1g

1g H2 - 22,4 dm3
0,1g H2 - x

x = 2,24 dm3 H2

M Zn - masa molowa Zn
22,4dm3 - objętość jednego mola w warunkach standardowych
1 5 1