Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:43:07+01:00
X- cena towaru
x-30%*x=x-0,3x=0,7 x - cena po 1 obniżce
0,7 x- 20%*0,7x=0,7 x- 0,2*0,7x=0,7x-0,14x=0,56x cena po 2 obniżce
0,3+0,14=0,44
0,44*100%=44% Cenę obniżono o 44%
2009-11-26T18:50:08+01:00
100%- cena towaru
100%-300/100*100%=100%-300/100=70/100 - po pierwszej obniżce

70/100- 20/100*70/100=70/100- 20/100*70/100=70/100-14/100*100%=70/100-140/100=56/100 - po drugiej obniżce

0/3+0/41=0,44
0/44*100%=44%
Cena została obniżona o 44%