Odpowiedzi

2009-11-26T18:30:44+01:00
Budowa dżdżownicy świadczy o przystosowaniu do życia w glebie. Cechy:
-wydłużony kształt ciała _ umożliwiają poruszanie się w szczelinach gleby
-przód w kształcie klina i drążenie korytarzy.
-nabłonek pokrywający ciało, który wydziela śluz - ułatwia poruszanie się w glebie i zmniejsza tarcie, chroni zwierzę przed nadmierną utratą wody i uszkodzeniami mechanicznymi
-szczecinki - (cztery pary w każdym segmencie) służą do zakotwiczenia się w glebie
-układ pokarmowy w kształcie szerokiej rury(jelito) przebiegającej przez całe ciało jest dostosowany do rodzaju pożywienia
-brak wyodrębnionych narządów zmysłu - nieprzydatnych do życia pod ziemią
-przekrój poprzeczny przez segment dżdżownicy
-naczynie krwionośne grzbietowe
-mięśnie
-naczynie krwionośne brzuszne
2009-11-26T18:32:57+01:00
Tu jest wszystkO cO powinno ci sie porzydac :D

http://lumbricidae.w.interia.pl/trybzycia.html

http://www.sciaga.pl/tekst/84775-85-cechy_budowy_dzdzownicy_umozliwiajace_jej_zycie_w_glebie

pOzdrO :*