Odpowiedzi

2009-11-26T18:38:56+01:00
Wolna elekcja polega na wybieraniu króla poprzez sejm.

Większą korzyść z zawarcia unii lubelskiej odniosła Polska ponieważ większość ludności litewskiej i ruskiej ( szczególnie szlachty ) uległa polonizacji. Polszczyzna z czasem stała się językiem urzędowym, część szlachty przeszła z prawosławia na katolicyzm. Polska zaangażowała się w politykę wschodnią w wojnach przeciwko Moskwie, Turkom i Tatarom.

4 4 4
2009-11-26T18:40:46+01:00
1. Oczywiście, że Litwa. Była krajem "zacofanym" jak na tamte lata. To dzięki Unii Lubelskiej z 1569 roku Litwa prowadziła dosyć dziwną politykę (Korona sobie, Księstwo Sobie). To Magnaci Litewscy byli najsilniejsi w RON w XVII wieku. (np. Stanisław Koniecpolski, ród Sapiehów, Radziwiłłów- choć im bardzo pomogła miłość Zygmunta Augusta do Barbary Radziwiłłówny, Wiśniowieccy- Michał Korybut elekcyjny król Polski). Podniosła się gospodarka. Powstawały wielkie gospodarstwa typu folwark. To dzięki Unii wrogowie Księstwa byli wrogami Korony, więc to bardzo ułatwiało politykę zagraniczną.

2. Wolna elekcja- polegała na wybraniu monarchy, niekoniecznie związanego z krajem (np. Henryk Walezy 1573-1574). Wyboru nowego władcy dokonywała szlachta na sejmię konwokacyjnym. Na prawym przegu Warszawy, później przeniesiono się na lewy. Należy podkreślić, że głosowano województwami, które reprezentował poseł. Nowy monarcha podpisywał "artykuły henrykowskie" i pacta conventa.
3 3 3