Prosze o pomoc z tymi zadaniami:

1. Przyjmując π=3,14, oblicz średnicę i promień koła o obwodzie
a) 6,28cm b)12,56dm c)31,40dm d)47,1cm

2. Promień koła ma długość 12 cm. Ile razy obwód tego koła jest większy od obwodu koła o promieniu trzy razy mniejszym?

3. Wskazówka minutowa zegara na wieży ma długość 4.3m, a wskazówka godzinowa 2,7m. Jaką drogę przebędzie koniec każdej z tych wskazówek w ciągu całego roku (365 dób)? Przyjmij π=3.14.

2

Odpowiedzi

2009-11-26T19:03:09+01:00
Zad 1
a)6,28:3,14=2
r-promień
r=2cm
b)12,56:3,14=4
r=4cm
c)31,4dm=314cm
314:3,14=100
r=100cm
d)47,1:3,14=15
r=15
Zad2
l-długość okręgu
r1-12cm
r2-12:3=4
l=2πr
l1=24π
l2=8π
24π:8π=3
Odp: Obwód koła o promieniu 12 cm jest 3 razy większy od koła o promieniu 3 razy mniejszym.
Zad3
24*365=8760
rok ma 8760h
365*2=730-tyle obrotów robi wskazówka godzinowa przez rok
730*12=8760-tyle obrotów robi wskazówka minutowa przez rok
l1- droga przebyta przez wskazówkę godzinową w ciągu 12h
l2- droga przebyta przez wskazówkę minutową wciągu 1h
l1=2πr
l1=2,7*2π
l1=5,4πm
5,4*3,14≈16,956m
l2=4,3*2π
l2=8,6πm
8,6*3,14≈27,004m
730*16,956=12377,88m - taką drogę przebędzie wierzchołek wskazówki godzinowa przez rok
8760*27,004=236555,04m- taką drogę przebędzie wierzchołek wskazówki minutowej przez rok
Odp;Wskazówka godzinowa przez rok pokona drogę 12377,88m, a wskazówka minutowa 236555,04m w tym samym czasie

Jeśli chodzi czemu napisałem wierzchołek to już tłumacze każdy fragment wskazówki przebędzie inną drogę. W zadaniu jest żeby obliczyć drogę którą pokona wierzchołek.
2009-11-26T19:14:04+01:00
1.
obwód : 3,14=średnica
średnica : 2=promień

a)6,28:3,14=2[cm](średnica) 2:2=1[cm](promień)
b)12,56:3,14=4[dm](średnica) 4:2=2[dm](promień)
c)31,40:3,14=10[dm](średnica) 10:2=5[dm](promień)
d)47,1:3,14=15[cm](średnica) 15;2=7,5[cm](promień)

2.
promień koła=12 cm
średnica koła=2x12=24[cm]
średnica x 3,14=obwód koła
24x3,14=75,36[cm](obwód)

12:3=4[cm](promień)
2x4=8[cm](średnica)
8x3,14=25,12[cm](obwód)

75,36:25,12=3

Odpowiedź:Obwód tego koła jest 3 razy większy od obwodu koła o promieniu trzy razy mniejszym.

4 5 4