Zad. 1
Piłka o masie 800g spada swobodnie z wysokości 22m. Podaj Ep i Ek tej piłki pół sekundy po rozpoczeciu spadania, a także max. szybkosc ( V ).
zad. 2
Delfin o masie 200kg może max. wzbic się na wysokosc 3,2m. Podaj Ep i Ek tego delfina 80cm nad wodą. Jak długo przebywał on poza wodą.


Prosiłbym w rozwiązaniu o podanie danych, szukanych i wzorów.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T20:07:12+01:00
Zad1
dane:
m=800g=0,8 kg
s=h=22m
g=10 m/s²
t=0,5 s
Ep=?
Ek=?

Ep=m*g*h
Ep=0,8*10*22[kg*m/s²*m=J]
Ep=176 J

v=s/t
v=22/0,5[m/s]
v=44 m/s

Ek=1/2*m*v²
Ek=1/2*0,8*44²[kg*m²/s²=J]
Ek=774,4 J

zad2
dane:
m=200kg
s=h max=3,2 m
h=80cm=0,8m
g=10m/s2
Ep=?


Ep=m*g*h
Ep=200*10*0,8[kg*m/s2*m=J]
Ep=1600 J

Mam nadzieje że pomogłam