W 1569 roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie podpisały unię lubelską. Powstało jedno państwo: Rzeczpospolita, ze wspólnym królem, sejmem, monetą, polityką zagranicą i obronną. Odrębne pozostały: terytoria, urzędy, skarb, wojsko, prawa i języki urzędowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T21:41:54+01:00